Malá obec (38 obyv.) na severovýchodě ostrova Cres, je rozložena na výrazném izolovaném skalním výběžku, 130 m nad mořem. Beli leží při lokální silnici, navazující na hlavní komunikaci ostrovů Cres a Lošinj, 18 km od trajektového přístavu Porozina, 20 km od administrativního střediska ostrova, městečka Cresu.Dvě části obce, vlastní Beli a přímořská část Pod Beli, jsou spojeny krkolomnou, ale i auty sjízdnou cestou.Beli je velmi malebné místo.O 130 m níž, u moře se rozložila přímořská část obce zv. Pod Beli, s pěknou oblázkovou pláží

Beli patří k nejstarším, souvisle osídleným obcím v oblasti Kvarneru - je nepřetržitě osídlena přes 4000 let. Z nejstaršího, ilyrského osídlení se tu zachovaly jen zbytky kamenných valův severní části obce. V antické době víme jen, že bylo nejdůležitějším strategickým místem ostrova - proto bylo nazýváno Caput insulae - Hlava ostrova. Své jméno získala vesnice podle uherského krále Bély IV., který se tu podle pověsti ukryl před tatarskými nájezdníky (což neodpovídá historické pravdě). Z doby starochorvatského osídlení tu zůstalo několik kostelíků, byť většinou v pozdější architektonické úpravě, jako např. mariánský farní kostel, upravený v 19.stol.

Krásným otevřeným prostorem je malé náměstíčko na vyvýšenině - dlážděná, téměř rovná plošina v jinak svažitém terénu, jakási agora - které bylo už před 1000 léty centrálním prostorem obce a z něhož se naskýtá široký výhled na moře. Dochovala se mj. městská lodžie, dnes malé lapidárium a mlýn (lis) na olivy, zpracovávající plody starobylou technikou; dále románská zvonice, již zmíněný farní kostel, malý románský mariánský kostelík s cennou sbírkou křížů. V okolí je šest románských kostelíků (některé z nich ve zříceninách). Nedaleko od obce je historicky velmi cenný, 8 m dlouhý římský most, zcela zachovalý. Je to jediný dochovaný římský most na východním pobřeží Jadranu.

Obec Beli si získala proslulost svým ekocentrem zv. Caput Insulae, které bylo založeno na ochranu přírodního a kulturního dědictví Tramuntany (Tramuntanou se nazývá severní, divoká, minimálně obydlená část ostrova Cresu). Je umístěno ve staré škole v Beli, zajímavá je zde jeho stálá výstavka "Biologická pestrost cresko-lošinjského souostroví". Velké pozornosti, zejm. malých návštěvníků se těší veřejnosti přístupné útočiště raněných a nemocných zdejších supů bělohlavých (na dvorku centra).

Ekocentrum je součástí zdejší ornitologické rezervace "Kruna" na lokalitě Beli-Merag, která chrání jedno ze tří kvarnerských hnízdišť supa bělohlavého (Gyps fulvus) - i druhá z těchto rezervací je na Cresu (rezervace Podokladi na lokalitě Orlec - Koromačno). Dohromady v těchto 3 rezervacích žije na 120 párů těchto vzácných a podivuhodných obrovských táků, které se rodí na Cresu, ale ve věku jednoho roku odlétají na Sicílii nebo do Španělska, aby se v době páření vrátili na rodný ostrov. Žijí v koloniích a hnízdí na skalách nad mořem, což je u těchto ptáků neobvyklý jev. Plachtí bez mávnutí křídel vysoko v oblacích, rozpětí jejich křídel je 2,80 m, při letu dosahují rychlosti až 100 km/hod.

Součástí Ekocentra se stala pozorovatelna a krmelec pro supy bělohlavé. Krmelec má přispět k větší úspěšnosti při hnízdění těchto vzácných ptáků tak, aby se zvýšil počet mláďat, která po vylíhnutí přežijí, a snížila se jejich úmrtnost. Za rok 2002 dostali supové 52 tun potravy a ještě v tomto roce byl zaznamenán největší přírůstek počtu mladých supů na ostrově od doby, kdy se v rámci projektů stavy supů sledují.

Kulturní program "Dny Tramuntany" (Dani Tramuntane) organizuje Splolečnost pro studium a péči o achování kulturního dědictví (v červenci).

Naučná ekostezka Tramuntana umožňuje bližší seznámení s nedotčenou přírodou této oblasti. Je dlouhá 12 km, s několika zastávkami na nejpozoruhodnějších lokalitách (dubové a kaštanovníkové lesy, ilyrská opevnění, kostelík), je doplněna výtvarnými díly a verši. Zvládá se obvykle za 3-4 hod.

vycházka k zachovalému, 8 m dlouhému římskému mostu přes 12 m hlubokou rokli (opraven ve 2.pol. 19.stol.). Je to jediný dochovaný římský most na východním Jadranu. pozůstatky pěti předrománských kostelíků v okolí vesnice. výlet na na vrch Sis (639 m) a na nejvyšší vrchol ostrova, Gorice (648 m). Cesta na vrchol vede z křižovatky Križić (tam, kde se lokální silnice od Beli napojuje na hlavní ostrovní komunikaci). Cyklistické výlety po ostrově (ZDROJ:CHORVATSKO.CZ)
  • Dovolená v Beli, Chorvatsko- o Beli - Obrázek 1
  • Dovolená v Beli, Chorvatsko- o Beli - Obrázek 2