Starobylé městečko na západním pobřeží stejnojmenného ostrova a administrativní středisko ostrova, 2 300 obyv. Městečko Cres leží 26 km od trajektového přístavu v Porozině (trajekt z pevniny - z Brestove), 4 km od trajektového přístavu v Meragu (trajekt z ostrova Krku - z Valbisek). V posledních desetiletích vyrostlo ve velmi oblíbené letovisko. Hotelový komplex leží stranou městečka. Stará část městečka se rozvíjela v rámci a pod ochranou hradeb, nová mimo hradby.

Městečko Cres je rozloženo při hlubokém stejnojmeném zálivu, chráněném okolními kopci a je odedávna známo svým bezpečným přístavem. Širší okolí městečka je nejúrodnější a intenzivně zemědělsky využívanou částí ostrova. Úrodná půda a blízkost Vranského jezera s dostatkem vody umožňuje úspěšné pěstování především vinné révy, zeleniny a ovoce, dále olivovníků. Rozvinutý je i rybolov a stavba lodí.

Městečko je osídleno již od pradávna (pozůstatky ilyrských - liburnských sídel hlavně na návrší sv.Bartoloměje). Za Římanů tu byla založena tzv. Republica Crepsa, po příchodu Chorvatů v 10.stol. se ostrov dostal brzy pod benátskou nadvládu, která po poměrně krátké přestávce ve 14. a 15.stol. trvala až do konce 18.stol., od r. 1813 ovládali Cres po 100 let Rakušané. Po 1.světové válce prosadili Italové přičlenění celého ostrova Cresu i Lošinje k Itálii. Od r. 1943 je ostrov po právu chorvatský.

Cres má městský statut již od 14. stol. Za Benátčanů, v pol.15.stol. se stal Cres administrativním střediskem ostrova a sídlem benátské správy pro ostrovy Cres a Lošinj. Dříve, již za Římanů, byl správním střediskem Osor, který pak hodně ztratil na významu.

Jako správní středisko ostrova byl Cres v 16. a 17. stol. Benátčany nově opevněn. Toto opevnění se zčásti dochovalo. Tvářnost městečka formovala benátská gotika a zejména renesance. Vysokými domy a hustou spletí křivolakých uliček působí Cres romanticky. Díky odlehlosti se jeho starobylý ráz dochoval jen málo narušený.

Staré město je stěsnáno na poměrně malý prostor, obklopující malý vnitřní městský přístav Mandrać (pro čluny a loďky) v závěru zálivu, z vnější strany je sevřeno městským opevněním, z něhož se dodnes zachovalo cca 200 m hradeb s válcovou věží a dvě renesanční městské brány (hradby pocházejí ze 16.-17.stol.). Na miniaturních náměstích a v úzkých uličkách se dochovaly četné staré domy, paláce a sakrální stavby.

Nejvíce historických staveb je soustředěno kolem Mandraće, kde je mj. Městská brána (Gradska vrata) s hodinovou věží a vedle ní městská lodžie (gradska lože) - obě z 15.-16.stol., dále budova městskéhio špýcharu (fontik) z 15.stol., nyní hotel. Za špýcharem na malém náměstíčku stojí nejpěknější budova Cresu, goticko-renesanační palác šlechtické rodiny Petrisů, zvany Arsan (15.stol.), v němž je možno navštívit velmi hodnotné sbírky Creského muzea (archeologické, pletencové ornamenty, ikony a sochy aj.).

Městskou branou se od Mandraće dojde na maličké náměstí s gotickým kostelem P.Marie (Sv.Marija) z 15.stol. s oddělenou novější zvonicí. Na sousední faře je malá sbírka s několika cennými originály (mj. A.Vivariniho Sv.Šebestián se světci). Hlavní ulicí (směrem k jihu) se lze dostat k románskému kostelíku patrona Cresu, sv.Izidora (Sv.Sidar) s hodnotným mobiliářem. Ribarska ulice dovede ke zříceninám gotického paláce zdejších patriciů Rodinisů z 15.stol.

Návštěvník Cresu by si neměl nechat ujít prohlídku františkánského kláštera, stojícího pár minut východním směrem za hradbami starého města. Klášter pocházející ze 14.stol. má dvě křížové chodby a cenný interiér kostela i kláštera - sbírky gotických plastik, historického nábytku a především starých tisků (kodexy, inkunábule). Je zde uložena nejstarší chorvatská kniha vytištěná v hlaholici na chorvatském území tzv. hlaholský misál, tištěný v Senji z r. 1494 (podrobněji tematický článek: Hlaholice a hlaholské památky).

Pěkné koupání prakticky podél celého pobřeží zálivu, užší pláže (oblázky, štěrk, kameny), stíněné vegetací, pláže jsou místy doplněny betonovými a travnatými plochami. Pozvolný vstup do moře, vhodný i pro děti. Pláž autokempu Kovačine byla vyznamenána tzv. Modrou vlajkou (viz aktualita: Ocenění pro pláže a jachtařské přístavy - mariny "Modré vlajky 2010"). Příjemné je i koupání na nedalekém malém ostrůvku. U kempu Kovačine je naturistická pláž.

Starou, velmi dobrou tradici má zdejší potápěčská škola (kurzy všech stupňů). Pro potápění jsou ve zdejších čistých vodách velmi dobré podmínky, stejně jako k mořskému rybolovu, windsurfingu, jachtingu. Zdejší pobyty bývají vesměs zaměřeny na vodní sporty. Cres má mezi vyznavači těchto sportů dobré jméno. Marina Cres na okraji městečka. Dobrá možnost vypůjčit si sportovní potřeby, člun, jachtu (tematický článek: Návrh dvou tras pro jachting v oblasti Kvarnerských ostrovů). V Cresu se koná regata Cres-Cup.

Z ostatních sportů se tu pěstuje hlavně tenis, stolní tenis, minigolf. Cyklistika (podrobněji tematický článek: Cyklistické trasy v oblasti Kvarneru).

pěší výlet k někdejší poustevně sv.Blažeje (Sv.Blaž) nedaleko stejnojmenného mysu (Rt Sv.Blaž) - severozápadně od městečka Cresu. Cesta vede kolem kostelíku sv.Salvátora (Sv.Salvator) nad západním pobřežím ostrova (krásná krajina a výhledy) a stejnou trasou zase zpět - 12 km. Kdo se nechce vracet stejnou cestou, může od poustevny pokračovat k severovýchodu na vrch Velo Gračište (562 m) a odtud k pak přes vrch Jesenovac (543 m) zpět do Cresu - tato varianta je mnohem náročnější.

(ZDROJ:CHORVATSKO.CZ)

  • Dovolená v Cres, Chorvatsko- o Cres - Obrázek 1
  • Dovolená v Cres, Chorvatsko- o Cres - Obrázek 2